home | sitemap | contact |

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Koniuszowej

Szkoła Podstawowa im.Gen. Franciszka Gągora

Koniuszowa 203, 33 – 326  Mogilno

telefony:
18 4405 103
18 4405 111

e-mail:
sp_koniuszowa@iap.pl

 
 
 
 

Zespół Szkół w Koniuszowej
33-326 Koniuszowa 203