home | sitemap | contact |

Nauczyciele

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2018/2019

 

Jarosław Gliński Dyrektor Szkoły; matematyka, informatyka
 a
Ewelina Kociołek wychowawczyni kl. "0" A; wychowanie przedszkolne
Zofia Michalik wychowawczyni kl. "0" B; wychowanie przedszkolne
 Małgorzata Kmak  wychowawczyni kl. I SP; edukacja wczesnoszkolna
Halina Damasiewicz wychowawczyni kl. II SP; edukacja wczesnoszkolna
Maria Rola wychowawczyni kl. III SP; edukacja wczesnoszkolna
Agata Ligęza-Chyc wychowawczyni kl. IV SP; j. polski
Franciszka Tarasek wychowawczyni kl. V SP; WF, świetlica
Joanna Dźwigniewska-Gargula wychowawczyni kl. VI i VII SPhistoria, WOS, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka
Anna Święs wychowawczyni kl. VIII SPbiologia, chemia, fizyka
Iwona Gągola-Ogorzałek wychowawczyni kl. III Gmatematyka
Sławomir Nadratowski informatyka
Iwona Gajkowska - Dziedzic muzyka
Monika Kuchciak j. angielski
ks. Dariusz Zachwieja
religia
Agnieszka Frączek tyflopedagogika
Tomasz Górowski edukacja dla bezpieczeństwa
Renata Pach geografia, przyroda
Beata Kawik
język polski, pedagog szkolny
Anna Waz plastyka, technika
Edyta Bieniek j. niemiecki
 
Pracownicy szkoły Czesława Bacia
Danuta Bugara
Marta Kolat
Franciszek Kożuch
Ewa Siedlarz
 
 
 
 

Zespół Szkół w Koniuszowej
33-326 Koniuszowa 203