home | sitemap | contact |

Rada Rodziców

Lista członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora
w Koniuszowej

Rok Szkolny 2017/2018

 

 1. Patrycja Rola - Przewodniczący
 2. Arkadiusz Kopieński – Z-ca Przewodniczącego
 3. Marzena Kociołek
 4. Anna Zaczyk
 5. Natalia Rozkocha
 6. Ewelina Szczurek
 7. Agnieszka Gołąb
 8. Zofia Wojtanowska
 9. Mirosław Rzepka
 10. Barbara Gądek
 11. Elżbieta Sierotowicz

 

 Numer Rachunku Bankowego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

 35 8797 1026 0020 0296 3293 0001

 

 
 
 
 

Zespół Szkół w Koniuszowej
33-326 Koniuszowa 203