home | sitemap | contact |

Rekrutacja 2018/2019

Poniżej znajdują się wnioski oraz informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej:

Rekrutacja 2018.2019

Deklaracja o pozostaniu w przedszkolu

Wniosek Przedszkole

Wniosek_o_przyjecie_SP

Zgłoszenie SP Koniuszowa

 
 
 
 

Zespół Szkół w Koniuszowej
33-326 Koniuszowa 203